• slide 1

  Zapraszamy na VIII edycję Kursu Mediacji NVC już w lutym 2018. Zapisz się na www.MediateYourLife.pl

 • slide 4

  Zapraszamy na warsztat "Moc płynąca z konfliktów" 5-6 lipca Kliknij tutaj

Leader With Compassion

Przywództwo oparte na empatii wzmacnia w organizacji współpracę. Rozwija konstruktywny dialog i informację zwrotną. Rozwiązuje konflikty na zasadach wygrany-wygrany.

Służą temu, dopasowane do potrzeb biznesu, konkretne narzędzia NVC (Nonviolent Communication) i mindfulness. Rozwijają one empatyczne zarządzanie sobą i relacjami wokół. Uczymy ich stosowania w praktycznym działaniu w rzeczywistości biznesowej.

Wpływa to na sposób postrzegania i doświadczania problemów. Przynosi więcej zrozumienia, łatwości i spokoju. I dla siebie i w relacjach z otoczeniem. Dzięki temu zwiększa się efektywność funkcjonowania i współdziałania w pracy. A także rośnie odczuwana satysfakcja i samopoczucie.

Usługi

Coaching

 • współpracy - indywidualny i zespołowy
 • rozwijania przywództwa opartego na empatii
 • budowania relacji
 • zarządzania stresem i własną energią                                      

Szkolenia

 • z przywództwa opartego na empatii
 • z rozwijania inteligencji emocjonalnej lidera
 • z empatycznej komunikacji w biznesie
 • z rozwiązywania konfliktów i umiejętności mediacyjnych

Mediacje

 • w sytuacji konfliktu pomiędzy dwoma osobami
 • w sytuacji konfliktu w zespole
 • w sytuacji konfliktu w organizacji                                           

Program
Lider-Mediator

Program rozwiązywania konfliktów i umiejętności mediacyjnych w biznesie.
Skierowany do menadżerów oraz pracowników HR.

Umiejętności mediacyjne metodą NVC dopasowane do potrzeb biznesu.
Cykl szkoleniowo-treningowy - 5 modułów 2-dniowych w ciągu 7 miesięcy.
Swoboda uczestniczenia w szkoleniu otwartym, wśród osób spoza swojej firmy.

Zgłoś się po więcej informacji tutaj